Wprowadzenie do filozofii Arystotelesa


Arystoteles to wybitna postać starożytnej filozofii greckiej; wniósł wkład w rozwój logiki, metafizyki, matematyki, fizyki, biologii, botaniki, etyki, pisał o polityce, rolnictwie, medycynie, tańcu i teatrze. Był uczniem Platona, ale miał większe skłonności empirycznie od swego nauczyciela i odrzucał jego teorię idei.

Czytaj dalej»   16.10.2010. 11:37

Sokrates według Platona


Najlepszym źródłem informacji na temat poglądów filozoficznych Sokratesa są wczesne dialogi jego ucznia Platona, który starał się wiernie przedstawić metody i nauki swojego mistrza. (Postać Sokratesa pojawia się również w dialogach późniejszych, ale te pisma częściej wyrażają filozofię samego Platona). We wczesnych dialogach, zwanych sokratejskimi, celem długich rozmów Sokratesa z uczniami, notablami i przyjaciółmi jest zrozumienie i zdobycie cnoty (gr. αρετη [aretê]) poprzez skrupulatne stosowanie metody dialektycznej, czyli krytycznych dociekań, które podważają wiarygodność wielu rozpowszechnionych poglądów.

Czytaj dalej»   12.11.2009. 10:13

Główne koncepcje Platona


Platon (429-347 p.n.e.) jest jednym z najbardziej wpływowych autorów w dziejach filozofii Zachodu, od ponad dwóch tysięcy lat inspiruje intelektualistów niemal w każdej epoce. Nie był pierwszym myślicielem, który zasłużył na miano filozofa, ale był pierwszym, który kwestie etyczne, polityczne, metafizyczne i epistemologiczne badał w sposób metodyczny i systemowy.

Czytaj dalej»   08.11.2009. 12:38